Ponad trzydzieści koncertów zagrali w Wielkiej Brytanii znakomici artyści Bielskiego Towarzystwa Muzycznego w ramach projektu “Z muzyką ku niepodległości.” Przed nami wydrzenia w Londynie, Luton i Romford. Na scenie znani w Polsce i na świecie wykonawcy: Joanna Korpiela – Jatkowska – sopran, Janusz Kohut – fortepian i Urszula Mizia – wiolonczela.

Celem projektu jest uczczenie 100. roczni­cy odzyskania niepodległości, a także promocja polskiej kultury muzycznej za granicą oraz poszerzenie wiedzy z zakresu polskiej pieśni hymnicznej i patriotycznej. Polska po odzyskaniu niepodległości nie posiadała w latach 1918-1927 oficjalnego hymnu narodowego. Jako nieoficjalne hymny śpiewano w tym czasie ­Bogurodzicę, Boże coś Polskę, Warszawian­­kę, Rotę czy Mazurek Dąbrowskiego.

W okresie poprzedzającym i w czasie odzyskania niepodległości powstało wiele interesujących form hymnicznych oraz pieśni patriotycznych, które pretendowały do miana hymnu narodowego lub hymnu formacji militarnych. Miały one zasięg ogólnonarodowy, były uzewnętrznieniem poczucia dumy i solidarności, wyrazem polskiej wspólnoty narodowej. ­Zapisały się na trwałe w pamięci Polek i Polaków.

Podczas koncertów BTM prezentacje muzyczne hymnów opatrzone są komentarzem słownym dotyczącym dziejów hymnów i chronologią wydarzeń z okresu odzyskiwania niezależnego bytu państwowego przez Polskę. Można również dowiedzieć się więcej o ojcach niepodległości: Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Wojciechu Korfantym oraz wirtuozie, kompozytorze i polityku Ignacym Janie Paderewskim (zostaną także wykonane dwa jego utwory).

Drugim celem projektu jest przypomnienie faktu, że zachowanie tożsamości narodowej było możliwe dzięki anonimowym twórcom muzyki ludowej. To również dzięki ich utworom przekazywanym z pokolenia na pokolenie przetrwała znajomość mowy polskiej i kulturowej odrębności Polaków, także tych, których los rzucił z dala od kraju. Dlatego w programie koncertów znajdują się opracowania melodii ludowych z południowej Polski (skąd pochodzą muzycy biorący udział w projekcie), uzupełnione o utwory specjalnie skomponowane przez Janusza Kohuta dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Zamierzeniem projektu, oprócz uczczenia jubileuszu odzyskania niepodległości, jest pogłębienie wiedzy na temat: historii hymnu narodowego, wydarzeń prowadzących do odzyskania niepodległości, symboli narodowych oraz postawy, jaka winna towarzyszyć ich publicznej prezentacji.

Hymny, pieśni patriotyczne, melodie ludowe, muzyka polskich kompozytorów oraz ich międzynarodowy autorytet – w szczególności pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego – pozwalały na zachowanie polskiej tożsamości podczas niewoli i przygotowały grunt do odzyskania niepodległości. Koncerty kierowane są do odbiorców w każdym wieku.

DATA i MIEJSCE:

 • 18 października – godz. 18.30
  Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny
  238-246 King Street,
  Jazz Cafe, London W6 0RF
  organizator: Komitet Organizacyjny Festiwalu Poezji
 • 19 października – godz. 17.00
  Instytut i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego
  20 Princes Garden, London SW7 1PT
 • 20 października – godz. 11.00
  Polska Szkoła im. Maksymiliana Marii Kolbe
  Luton-Dunstable
  Downside School, Chaul End Lane
  Luton LU4 8EZ
  pasowanie na ucznia, koncert dla rodziców
 • 20 października – godz. 12.00
  Polska Szkoła im. Maksymiliana Marii Kolbe
  Luton-Dunstable
  Downside School, Chaul End Lane
  Luton LU4 8EZ
  pasowanie na ucznia, koncert dla rodziców
 • 20 października – godz. 15.00
  Salvation Army Hall
  50 High Street Town Centre
  Romford RM1 1JJ
  organiser: Havering BME Forum
 • 21 października – godz. 14.15
  St. Lawrence Church
  9 The Green, Feltham, London TW13 4AF

Bielskie Towarszystow Muzyczne

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku i działa nieprzerwanie od 20 lat. Powodem powstania była chęć przeciwdziałania narastającej marginalizacji sztuki muzycznej. Najważniejszym projektem realizowanym systematycznie od początku działalności jest cykl koncertów edukacyjnych dla szkół Bielska-Białej zatytułowany „Wychowanie przez muzykę”. Projekt został pozytywnie oceniony przez kolejnych włodarzy miasta i od wielu lat jest jedynym muzycznym projektem o charakterze edukacyjnym współfinansowanym przez Gminę Bielsko-Biała.

Innym nie mniej ważnym celem Stowarzyszenia jest integracja artystów muzyków, organizatorów życia muzycznego oraz miłośników muzyki. Prezentujemy artystów wywodzących się ze środowiska naszego miasta, o uznanym dorobku artystycznym, a także młodych utalentowanych muzyków, którzy niejednokrotnie w szybkim czasie zrobili wielką karierę. Prezentowaliśmy także gości zagranicznych z Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Finlandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Izraela, Niemiec.

Rocznie BTM organizuje około 50 koncertów edukacyjno-muzycznych dla około 8.000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Obok cyklicznej działalności edukacyjnej BTM ma na swoim koncie pozyskanie środków i przeprowadzenie trzech  projektów poza siedzibą, w tym: dwa projekty międzynarodowe ze środków Unii Europejskiej i jeden sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji: musicbtm.com/pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here