– AmRest podpisał umowę kredytową z Pekao SA, PKO BP, ING BSK i Česká spořitelna na łączną kwotę około 430 mln euro, czyli około 1,848 mld zł – podała spółka w komunikacie.

– Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2017 r. wyniósł 9,37 mld zł, czyli spadł o 9,2 proc. rdr – podał Narodowy Bank Polski. Według wyliczeń PAP Biznes w samym sierpniu zysk netto sektora wyniósł 1,27 mld zł, o 19,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, zaplanowano na piątek, 13 października, na godzinę 9.00 – wynika z harmonogramu obrad Sejmu.

– Jarosław Augustyniak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Idea Banku ze skutkiem na dzień 6 października bez podania przyczyn – poinformował bank w piątkowym komunikacie.

– Rada nadzorcza Idea Banku powołała wiceprezesa banku Tobiasza Burego na stanowisko pełniącego obowiązki prezesa – poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

– Do 2030 r. grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przeznaczy ok. 1,5 mld zł na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w swoich koksowniach – zakłada strategia grupy JSW, nad którą kończą się prace.

– Rada nadzorcza JSW powołała Tomasza Śledzia w skład zarządu i powierzyła mu pełnienie funkcji zastępcy prezesa ds. technicznych grupy – podała spółka w komunikacie.

– W wezwaniu na akcje Awbudu ogłoszonym przez Murapol, liczba akcji, na jaką złożono zapisy, przekroczyła liczbę, na jaką zostało ogłoszone wezwanie. W rezultacie stopa redukcji wyniosła 56,1 proc. – podał pośredniczący DM BDM.

– PKO BP planuje emisję euroobligacji w ramach programu EMTN o wartości nie wyższej niż 350 mln CHF – poinformował bank w komunikacie.

– Enter Air i TUI Poland zawarły umowę o współpracy na sezon lato 2018 – zima 2018/2019 – podał Enter Air w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy wynosi 81,4 mln USD (ok. 299,5 mln zł) i jest o 28 proc. wyższa od analogicznego kontraktu podpisanego w ubiegłym roku.

– Udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. 8,66 proc. wobec 6,56 proc. w analogicznym okresie 2016 r. – podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

– Udział Wieltonu w polskim rynku rejestracji nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony utrzymał się w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. na poziomie 16,2 proc., czyli tak, jak rok wcześniej – podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

– Gekoplast przedłużył do 31 października wyłączność na przeprowadzenie badania spółki (due diligence) przez włoską firmę K-Holding – podał Gekoplast w komunikacie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here