Gośćmi audycji “S.O.S dla Polonii” będą w niedzielę Teresa Miarka oraz Robert Chojak, uczniowie Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermerki Szablą. Zapraszamy do słuchania 9 września, o godz. 18:00.
Już od 9 września Polki będą mogły skorzystać z krótkich zajęć szermierki. Jest to część nowego projektu pilotażowego „Kreatywnie aktywne” prowadzonego przez organizację Poles in Need. Bezpłatne zajęcia skierowane dla Polek od 12 roku życia będą się odbywały do 14 października w siedzibie Polskiej YMCA w zachodnim Londynie, w dzielnicy Ealing.
„Szermierka jest jednym z najszlachetniejszych i najbardziej praktycznych zajęć. Pomaga w rozwoju zarówno ciała jak i umysłu. Buduje odwagę, wiarę w siebie, spokój i charakter – nawet w niesprzyjających okolicznościach. Wiedza ta jest niezbędna, aby każdy wykształcony człowiek – zwłaszcza żołnierz – potrafił władać szablą na wysokim poziomie. Oczywiście nauka szermierki z książek jest niemożliwa. Dobre rezultaty można osiągnąć poprzez regularną praktykę i pracowitość. Podstawowe elementy rozwija się powoli i dokładnie, dopiero potem krok po kroku można rozpocząć wolną szermierkę. Zatem potrzebujemy regularnego nauczania. Jeżeli ktoś jest dobrym szermierzem nie oznacza to, że jest również dobrym nauczycielem szermierki.” – Leszák Károly (Fechmistrz szermierki wojskowej I klasy Królestwa Węgierskiego, Nauczyciel w Akademii Ludwiki)
Teresa Miarka opowie o swojej pasji związanej z szermierką: „Pamiętam, że rodzice wzięli mnie na pokaz szermierki w polskiej parafii w dzielnicy Ealing w zachodnim Londynie. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem. Dopiero po studiach bardziej zainteresowałam się tą dyscypliną, kiedy zobaczyłam ogłoszenie dotyczące szermierki sportowej. Moja mama w młodości także interesowała się szermierką. Mieszkając jeszcze we Lwowie skorzystała z paru lekcji. Niestesty wojna uniemożliwiła dalszą naukę. Natomiast moja babcia ufundowała puchar dla lwowskich kadetów szermierki.
Szermierka ma korzenie wojskowe. Autorytetem w szkole jest nasz Maestro. Jest discypliną opierającą się na takich wartościach jak równość płci, pielęgnowanie historii i patriotyzm. Podczas treningów można się zrelaksować i poprawić swoja kondycję, co jest także pomocne dla osób, które mają problemy związane ze stresem.”
Kilkaset lat temu wiele kobiet (głównie szlachcianek) walczyło używając szabli. Termin „wilczyce kresowe” upowszechnił w XIX wieku badacz dziejów staropolskich Antoni Józef Rolle i trzeba przyznać, że dobrze opisuje on charakter części ówczesnych polskich pań, zmuszanych przez okoliczności od obrony swoich domów przed tatarskimi zagonami i bandami rabusiów.
Najsłynniejszą z nich była Teofila Chmielecka, żona słynnego polskiego bohatera Stefana Chmieleckiego, pogromcy Tatarów. Żona, podobno równie dzielna jak mąż, choć bardziej od niego okrutna, towarzyszyła mu w wyprawach, dzieląc wszystkie niewygody i niebezpieczeństwa, nie wahała się też walczyć z bronią w ręku. (źródło: Polityka „Dzielne, waleczne, niepokorne: kobiety, które zawojowały świat” 2014 r.)
Robert Chojak jest instruktorem Węgiersko Polskiej Szkoły Szermierki Szablą w Londynie. Szkoła działa w Londynie od 4 lat. Prowadzona jest w niej nauka szermierki wojskowej według przekazu Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego. Szkoła prężnie działa na Węgrzech w Polsce w Rumuni i na Litwie. Poza nauką fechtunku szkoła stara się propagować wiedzę na temat historii szabli i jej znaczenia dla  tożsamości jej członków. Dba także o propagowanie wartości takie jak honor i ojczyzna, nierozerwalnie związanych z szermierką jako elitarną sztuką. Biorąc szablę do ręki członkowie szkoły własnym przykładem propagują sztukę władania szablą, która to kształtowała tożsamość i kulturę narodową przez setki lat. Jest to dbałość o to, by nie pozwolić jej odejść w zapomnienie.

Instruktorzy Szkoły

Jarosław Buć – główny instruktor Węgierko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. W 2012 roku we współpracy z węgierskimi fechmistrzami jako pierwszy zapoczątkował w Polsce nauczanie szermierki oficerskiej według przekazu Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego w Budapeszcie (Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómester képző Intézet) założonego w 1925 roku. Była to reaktywacja po ponad półwieczu nieobecności węgierskiej szermierki w wojskowej postaci od czasów treningów Jánosa Keveya przed II wojną światową.
Jarosław Buć szkoli się pod okiem węgierskich fechmistrzów na seminariach, obozach, comiesięcznych treningach instruktorskich oraz lekcjach prywatnych. W 2015 roku otrzymał stopień mistrzowski nadany przez Maestro Tibora Pézsa. Zorganizował pierwsze w Polsce seminarium szermierki z udziałem węgierskich mistrzów szabli (18 maja 2013, Warszawa) oraz każde kolejne, które odbyło się od tamtej pory. Jest odpowiedzialny za szkoły w Warszawie, Lublinie i Łodzi, w których prowadzi regularne zajęcia. Na początku 2015 roku założył szkołę w Londynie z myślą nie tylko o licznej grupie polskich emigrantów, która nalegała na utworzenie szkoły w Wielkiej Brytanii, ale również ze względu na Węgrów, Brytyjczyków oraz przedstawicieli wielu innych narodowości, którym bliska jest ta niezwykła tradycja i unikalna wiedza na temat władania szablą. Szermierka oraz kolekcjonowanie antyków to jego wielkie pasje.
Aleksandra Karp – instruktorka Węgierko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. Trenuje szermierkę szablą od 2011 roku. Pasjonuje się historią i z tej pasji zrodziła się fascynacja władaniem szablą, naszą bronią narodową. Bierze czynny udział w życiu Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą w roli asystentki oraz prowadzi własną sekcję szermierczą na warszawskim Bemowie oraz w Krakowie. Stale szkoli się pod okiem węgierskich mistrzów szabli, uczestniczy w seminariach, obozach oraz regularnych treningach dla instruktorów. W 2015 roku uzyskała stopień mistrzowski nadany przez Maestro Tibora Pézsa, złotego medalistę olimpijskiego i wieloletniego ucznia wybitnego fechmistrza Jánosa Szűcs.
(Źródło: Węgiersko-Polska Szkoła Szermirki Szablą)
Więcej informacji o szkole:
www.szermierkaszabla.pl
Odział Szkoły Szermierki w Londynie:
http://www.fencing-london.co.uk/pl/strona-glowna/
Artykuł: Anna Jańczuk – Poles in Need, Centrum Pomocy FAMILIA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here