CZĘŚĆ I

We wtorkowej audycji S.O.S dla Polonii terapeutka Bożena Latek i Anna Jańczuk z Centrum Pomocy FAMILIA udzieliły przydatnych wskazówek dotyczących tego jak efektywnie komunikować się z brytyjskimi i polskimi instytucjami oraz serwisami pomocowymi, aby uzyskać potrzebne wsparcie.

CZĘŚĆ II

Dobra komunikacja to podstawa rozwiązywania konfliktów oraz niezbędna umiejętność, gdy szukamy pomocy.W trakcie udzielania wsparcia osobom kontaktującym się z Centrum Pomocy FAMILIA  edukujemy naszych klientów, jak najefektywniej przekazywać informacje profesjonalistom, czy pracownikom urzędów. Bardzo ważne jest, aby jak najwięcej spraw załatwiać w formie pisemnej. Jednym z najbardziej efektywnych dróg komunikacji jest przesłanie emaila.
Taka forma gwarantuje nam potwierdzenie daty i godziny przesłania informacji, a także odbiorcy i treści informacji. Dodatkowo do przesyłanej wiadomości możemy dołączyć inne osoby pośrednio powiązane z naszą sprawą. Może to nam pomóc w szybszej reakcji odbiorcy, a czasem także może być podstawą do zgłoszenia skargi, gdy nie uzyskamy żadnej odpowiedzi czy reakcji.
Umiejętność zdrowego komunikowania się może przynieść bardzo pozytywne efekty, a nawet uchronić nas przed poważnym kryzysem, np. utratą zasiłków socjalnych, odszkodowania, czy ingerencji brytyjskiej opieki społecznej.
Ofiary przemocy domowej panicznie boją się zgłaszać incydenty takie jak pobicia, czy przemoc emocjonalną. Jeśli jednak brak jest zgłoszenia przemocy na policję, do organizacji pomagającej ofiarom, lekarzowi, czy do opieki społeczniej, ofiara nie ma podstaw do otrzymania bezpłatnej pomocy prawniczej poprzez fundusz Legal Aid. Incydenty przemocy muszą być w jakiś sposób potwierdzone, czyli zarejestrowane w odpowiednich placówkach.
Brak reagowania i zgłaszania incydentów może być negatywnie widziane przez pracowników socjalnych, gdy światkami awantur domowych są dzieci. Poszukiwanie pomocy i komunikowanie się ze specjalistami świadczy o tym, że rodzic troszczy się o siebie oraz swoje dzieci. Ma to ogromne znaczenie i zmniejsza ryzyko umieszczenia dzieci w opiece zastępczej.

„Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć” – John Maxwell 

Komunikacja jest bardzo ważną formą budowania więzi i relacji. Jakość życia w dużej mierze zależy od jakości i sposobu komunikacji. Umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem polega na zdolności wywołania jego reakcji. Sposób w jaki się komunikujesz może być przyczyną twojego sukcesu lub porażki zarówno w relacjach jak i w życiu prywatnym. Od sposobu komunikacji zależy twoje szczęście i spełnienie, gdyż świadoma komunikacja z samym sobą jest potężnym narzędziem transformacyjnym np. narzędziem zmiany nawyków i przyzwyczajeń czy ograniczających przekonań.
Sposoby porozumiewania się między ludźmi dzielimy na werbalne i niewerbalne. Komunikacja werbalna to język, którego używamy przekazując informacje innym. Pamiętać należy o tym, jak bardzo istotna jest forma naszego przekazu, a więc słownictwo jakiego używamy, czy sposób w jaki mówimy np. ton naszego głosu. Komunikacja niewerbalna to gestykulacja rąk, nasza sylwetka, postura ciała, czy jest ono wyprostowane czy wręcz przeciwnie garbimy się.
Wiele wyraża również nasza twarz. Czasami to, co mówimy nie pokrywa się z tym co przekazuje nasze ciało.  Warto popracować nad sposobem i formą komunikacji, ponieważ jest niezwykle ważne abyśmy precyzyjnie formułowali nasze oczekiwania wobec innych szczególnie na piśmie, ale również potrafili poinformować innych o naszych możliwościach, czy ograniczeniach.

Anna Jańczuk, Bożena Latek/Poles in Need, Centrum Pomocy FAMILIA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here