Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej Instytutu Kultury Europejskiej PUNO zaprasza na pierwszą w historii uczelni edycję rocznych, niestacjonarnych studiów podyplomowych Produkcja Filmowa.

Mają one charakter interdyscyplinarny, przygotowując absolwentów do pracy twórczej w zakresie organizacji i realizacji filmowej oraz telewizyjnej. Dają możliwość wykonywania samodzielnego zawodu producenta filmowego, z uwzględnieniem różnic w pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, ze stopniem akademickim nie niższym niż licencjat. Studia dzielą się na dwa bloki tematyczne – jeden z nich obejmuje wiedzę teoretyczną powiązaną z ćwiczeniami i pracą warsztatową; drugi blok natomiast stanowią realizacje filmowe, praca z kamerą, poznanie zasad udźwiękowienia filmu i montażu.

Jako uzupełnienie wiedzy studenci zaznajomią się także z podstawowymi zasadami tworzenia budżetów filmowych, organizowaniem grup zdjęciowych, procesem realizacji zdjęć, postprodukcją oraz dystrybucją.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które umożliwią im realizację oraz produkcję własnych projektów filmowych, a także dadzą możliwość pełnienia różnych funkcji w grupach zdjęciowych w pionie produkcji – z dużym naciskiem na współpracę z reżyserem.

Warsztaty i ćwiczenia obejmują zakres pracy w kontekście tworzenia krótkich form filmowych takich jak: news, reportaż, felieton telewizyjny/internetowy, relacja np. z imprezy, koncertu czy wydarzenia, film dokumentalny.

Szczegółowe Informacje

Forma realizacji: 9 zjazdów weekendowych (sobota & niedziela) w roku akademickim 2018/2019, raz w miesiącu; dodatkowo: rozmowa kwalifikacyjna we wrześniu 2018 oraz egzamin dyplomowy w czerwcu 2019.

Język wykładowy: Polski. Liczba godzin dydaktycznych: 190 h (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia praktyczne w terenie).

Zaliczenie studiów: W trakcie studiów studenci mają obowiązek uzyskania zaliczeń z przedmiotów, w postaci prac pisemnych i ustnych, zadanych ćwiczeń oraz realizacji projektów krótkich form filmowych (w zależności od wymagań prowadzącego). Zwieńczeniem studiów jest egzamin dyplomowy oraz przygotowanie wspólnej wystawy prac. Absolwenci otrzymują dyplom i świadectwo ukonczenia studiów podyplomowych PUNO – w języku polskim i angielskim.

Cel studiów: Absolwenci studiów zyskują wiedzę teoretyczną z zakresu: historii sztuki, historii filmu, reżyserii, sztuki operatorskiej, scenografii, filmu dokumentalnego, analizy dzieła filmowego, dystrybucji i promocji, prawa własności intelektualnej, finansowania projektów filmowych, systemów podatkowych, antropologii mediów i nowych mediów. W trakcie studiów można również skorzystać z szerokiego wachlarza ćwiczeń praktycznych oraz warsztatów z zaproszonymi gośćmi, takich jak: techniki telewizyjne, budżet filmowy, fotografia, dźwięk w filmie, montaż, postprodukcja, film animowany, scenariopisarstwo, praca twórcza oraz kreacja filmu reklamowego.

Kadra studiów: Naukowcy renomowanych polskich uczelni, praktycy z dużym dorobkiem zawodowym, twórcy kultury i nowoczesnych mediów, doświadczeni wykładowcy i dydaktycy (m.in. Mirosław Pęczak, Karol Jachymek, Maciej Kozłowski, Sławomir Orman, Jakub Michnikowski, Agata Uchman, Jan Wajszczuk, Wojciech Staroń, Patryk Morawski, Katarzyna Boniecka, Ewa Jastrzębska (do potwierdzenia), Michał Szcześniak, Przemek Miękinia, Maciej Marasek…) W ramach dodatkowych spotkań będziemy także zapraszać gości specjalnych.

Przedmioty: sztuka operatorska, techniki telewizyjne, historia sztuki w kontekście filmu, budżet filmowy, reżyseria, scenografia, fotografia, film dokumentalny, dźwięk w filmie, montaż, postprodukcja, dystrybucja i promocja, prawo własności intelektualnej, scenariopisarstwo, finansowanie projektów filmowych, systemy podatkowe, antropologia mediów, praca twórcza, historia filmu, kreacja filmu reklmowego. W przyszłości jesteśmy otwarci na zorganizowanie na życzenie słuchaczy warsztatów obejmujących poszerzenie wiedy w ramach wąskiej specjalizacji.

Profil absolwenta: Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy na planach filmowych, w studiach nagraniowych, domach postprodukcyjnych, mediach, agencjach reklamowych, branży internetowej, jak również rozpoczęcie własnej działalności – na rynku polskim bądź brytyjskim.

Miejsce studiów: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, 238-246 King Street, London W6 0RF (budynek POSK, III piętro).

Termin przyjmowania zgłoszeń:
15 września 2018 – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty do złożenia:
• formularz rekrutacyjny i deklaracja wpłat czesnego
• odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni (minimum na poziomie: licencjat)
• dwa zdjęcia legitymacyjne w formie papierowej oraz jedno w formie elektronicznej
• potwierdzenie wniesienia bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej: £15 (dane do wpłat opłaty rekrutacyjnej znajdują się powyżej w prawej kolumnie strony, w tytule przelewu należy wpisać “NAZWISKO i IMIĘ” kandydata oraz “PRODUKCJA FILMOWA”)

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie; 240 King Street, London W6 0RF

Czesne: 2000 GBP – płatne jednorazowo lub w dwóch ratach semestralnych po 1000 GBP. Absolwenci studiów podyplomowych PUNO uprawnieni są do 10% zniżki.

Wszelkich informacji na temat studiów udziela kierownik kierunku, Mariusz Rutczyński: produkcja_filmowa@puno.edu.pl lub +48 501 444 360.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here