Jako konsumenci posiadamy prawa, o których bardzo często zapominamy. A mamy np. prawo do zwrotu towaru w ciągu 30 dni i odzyskania pieniędzy, jeśli odkryjemy w nim wadę lub usterkę. Mamy prawo do reklamacji usługi i odstąpienia od umowy kupna- sprzedaży. I nie ma znaczenia, czy kupujemy w sklepie, w sieci, czy przez telefon.

Według przepisów ustawy Sale of Goods Act z 2003 r. regulującej prawa konsumenta, towar oferowany konsumentowi musi być zadowalającej  jakości,  zgodny z przepisami bezpieczeństwa, trwały, przeznaczony do określonego w opisie celu, a przede wszystkim nie powinien mieć wad, chyba że jest sprzedawany jako uszkodzony lub „z wystawy”.

Faktyczny stan towaru musi być zgodny z umieszczonym na nim opisem. W Wielkiej Brytanii nie ma ustawowo zagwarantowanego prawa do zwrotu zakupionego przedmiotu, jeśli towar nie jest wadliwy. Najczęściej sklepy godzą się jednak na to, bo zależy im na klientach.

Gwarancję daje sprzedawca

Przed zakupem nowego towaru warto sprawdzić sklep pod względem prowadzonej przez niego polityki gwarancyjnej. Oprócz konkretnej polityki prowadzonej przez poszczególnych sprzedawców, istnieją również przepisy regulujące prawa konsumenta w Wielkiej Brytanii. Nabywając towar, konsument zawiera umowę kupna-sprzedaży ze sprzedawcą i to on musi zapewnić gwarancję na produkt. W razie reklamacji, koszty ponosi sprzedający, a nie producent. To do sprzedawcy, właściciela lub managera zwracamy się z roszczeniami.

Niedotrzymanie terminu

Jeśli dostawa towaru do domu się opóźni  i nie otrzymamy w ustalonym czasie zakupów, możemy żądać od sprzedawcy rekompensaty. Zwykle sprzedawca oferuje  konkretną kwotę przewidzianą w takich sytuacjach. Jeśli jednak wystąpią inne okoliczności np. konieczność wzięcia urlopu, ze względu na oczekiwanie na dostawę, można ubiegać się o dodatkową rekompensatę. Mamy także  prawo do rezygnacji z zakupu.
Innymi prawami rządzi się sprzedaż na odległość. Sprzedawca ma 30 dni roboczych na dostarczenie towaru. Jeśli nie dotrzyma tego terminu, dalej obowiązują te same zasady, co przy sprzedaży bezpośredniej. W wypadku gdy dostarczone przedmioty są uszkodzone, mamy oczywiście prawo do ich wymiany. Towar kupiony w sprzedaży obwoźnej (np. od akwizytora, przez internet, telefon) można zwrócić bez podawania przyczyny.

Wyprzedaż to także sprzedaż

Sprzedawcy nie mają prawa umieszczać w miejscach sprzedaży pisemnego zastrzeżenia o odmowie prawa do reklamacjiSprzedawcy często wystawiają przy kasie napis: „Na rzeczy przecenione nie przyjmujemy reklamacji”. Jest to postępowanie niezgodne z prawem. O ile w jasny sposób nie zaznaczono, że towar posiada wady, klienci mają takie samo prawo do jego wymiany, jak w przypadku nowych rzeczy. Ustawa o ochronie praw konsumenta obejmuje także zakup towarów używanych i reklamację usług. Dostawcy, którzy nie wykonają usługi z należytą starannością, są zobowiązani do starannego wywiązania się z usługi lub zwrotu pieniędzy.

woman

Gdzie się zwrócić, gdy łamane są  nasze prawa konsumenckie?

W UK takich instytucji jest kilka. Pierwsza to Citizens Advice, to tutaj zwracamy się w razie problemów z zakupionym towarem lub usługą. Biura Citizens Advice bezpłatnie udzielają porad na temat praw konsumentów i pomagają rozwiązać sytuacje konfliktowe. Wykaz biur dostępny jest na stronie www.citizensadvice.org.uk.  Z kolei Ombudsman Services zajmuje się głównie interwencjami dotyczącymi problemów finansowych, tj. kredytami, ubezpieczeniami, kartami kredytowymi i sklepowymi, pożyczkami, emeryturami, przelewami, doradztwem finansowym, akcjami, funduszami powierniczymi itp. Szczegóły pracy i zakres kompetencji brytyjskiego OS znajdują się na stronie internetowej ombudsmanassociation.orgThe Ombudsman Association ( Stowarzyszenie Rzeczników Praw Obywatelskich) zrzesza rzeczników w UK i ma charakter  informacyjny, jego adres to ombudsmanassociation.org.

Europejskie Centrum Konsumenckie (The European Consumer Centre)  oferuje darmowe doradztwo i pomoc w transgranicznych sporach między konsumentami i przedsiębiorcami. Do kompetencji ECC należy doradztwo i informacja konsumencka, dotycząca przedsiębiorstw znajdujących się poza granicami kraju, interwencja w sporach, a także poradnictwo prawne. Szczegółowe informacje dotyczące ECC w Wielkiej Brytanii dostępne są pod adresem ukecc.net.

Jeżeli polubowne sposoby załatwienia naszych konsumenckich roszczeń i reklamacji zawiodą,  pozostaje nam Trading Standards Departament, czyli odpowiednik polskiego sądu konsumenckiego. TSD rozsądza spory w kwestii nieprawdziwego opisu towaru, sprzedaży produktów niespełniających norm bezpieczeństwa, podania nieprawidłowej ceny, dyskryminacji konsumenta.

Ważne zmiany w prawie konsumenckim

W październiku 2015 r.  weszła w życie ustawa Consumer Rights Act 2015, dająca konsumentom  nowe prawa i wyjaśniająca nieścisłości wynikające z dotychczasowych regulacji.

Jeśli zdarzy nam się kupić wadliwy produkt, jesteśmy uprawnieni do tego, aby go zwrócić w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wcześniej konsumenci mogli otrzymać zwrot pieniędzy tylko, jeśli zareklamowali towar w “rozsądnym terminie”, który nie był precyzyjnie określony w przepisach.

W razie zakupu wadliwego  produktu w formie elektronicznej (data which are produced and supplied in digital form), konsument ma prawo do wymiany lub naprawy pliku. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których produkt jest niższej jakości niż było to przedstawione w ofercie lub jest uszkodzony.

Konsument ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy, jeśli naprawa lub wymiana wadliwego produktu  trwałaby zbyt długo, nie rozwiązałaby problemu, lub też  wymiana towaru ewentualnie jego naprawa generowałaby zbyt wysokie koszty. Nowe przepisy chronią konsumenta także na wypadek uszkodzenia posiadanego przez niego sprzętu (np. zawirusowanie komputera)  w związku z wykorzystaniem zakupionego wadliwego produktu w formie zdigitalizowanej.

Ustawa Consumer Rights Act 2015 określa także prawa konsumenta w zakresie zwrotu pieniędzy za usługę niezgodną z umową. Oznacza to, że jeśli zapłacimy wykonawcy za usługę, lecz czas potrzebny na jej realizację będzie zbyt długi lub nie zadowoli nas jej efekt, będziemy mieć prawo do zwrotu części pieniędzy z zapłaconej kwoty lub żądania realizacji usługi po raz kolejny w celu naprawienia szkód.

Treść całej ustawy Consumer Rights Act 2015 znaleźć można na stronie legislation.gov.uk.

Marzena Wojciechowska / TwojaAnglia.co.uk

źródło: Topmejt.co.ukPolemi.co.ukFinanse24.co.uk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here