W kolejnej audycji SOS dla Polonii pojawił się temat dostepnej pomocy dla ofiar przemocy domowej. Swoimi doświadczeniami podzieliła się ze słuchaczami Bożena Latek – dyrektor Poles in Need, magister terapii uzależnień, polonistyki oraz nauczania początkowego, specjalistka ds. terapii zaburzeń jedzenia i pierwszego kontaktu z ofiarami przemocy domowej, (Women’s Aid, Ask me Ambasador) a także counsellor.

Bożena pracuje również jako mentor z zakresu zdrowia psychicznego i autyzmu studentów na uniwersytetach londyńskich. Jej życiową pasją jest zgłębianie tajemnic ludzkiej psychiki, kreatywność i zdrowy styl życia.

CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
Rozmawiała: Anna Jańczuk

Podczas audycji Bożena Latek odpowiedziała na pytania:

  • Co jest przemoc domowa?
  • Jakie są rodzaje przemocy domowej?
  • Jakie są sygnały, że w rodzinie dochodzi do przemocy?
  • W jaki sposób przemoc pomiędzy rodzicami wpływa na dzieci?
  • Gdzie szukać pomocy i jaką rolę odgrywa terapia dla ofiar, jak i oprawców?
  • Jaka role spelnia terapeuta/counsellor dla rodziny, przyjaciół i społeczeństwa w udzielaniu wsparcia dla ofiar?

Przemoc możemy zdefiniować jako wykorzystywanie swojej przewagi fizycznej, psychicznej, materialnej, seksualnej w celu narzucenia swojej woli oraz władzy innym osobom. Przemoc domowa jest najbardziej bolesnym rodzajem przemocy, ponieważ ma miejsce w rodzinie a rodzina powinna być ostoją zaufania, zrozumienia, bezpieczeństwa, a nie źródłem strachu. Bardzo często właśnie z tego powodu przemoc w rodzinie jest ukrywana, a ofiary przemocy cierpią w milczeniu i osamotnieniu przez wiele lat. Do przemocy może dojść nie tyko pomiędzy partnerami. Zdarza się, że do przemocy dochodzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Bywają przypadki, że już nastoletnie dzieci fizycznie atakują swoich rodziców.

Wyróżniamy wiele rodzajów przemocy: fizyczną, emocjonalną, seksualną, finansowa, a także toksyczną kontrolę (ang. coercive control), która od ponad dwóch lat jest przestępstwem na terenie UK.  Różne rodzaje przemocy nie powinny być porównywane, gdyż każda z nich jest tak samo groźna, a w wielu rodzinach występują wszystkie typy.

Przemoc w rodzinie jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ ma bardzo duży wpływ na zachowanie ofiar. Zmienia się u nich nie tylko myślenie, czy zachowanie, ale także postrzeganie rzeczywistości. Członkowie rodziny/ofiary uczą się żyć w chorym systemie rodzinnym i to co jest nienormalne po pewnym czasie staje sie dla nich normalnością. Przemocy domowej zwykle doświadczają kobiety i pośrednio albo bezpośrednio dzieci. Jeśli dzieci są obserwatorami przemocy w rodzinie lub słyszą kłótnie rodziców stają się ofiarami.

Osoba doświadczająca przemocy przeżywa wiele trudnych emocji, pojawiają się poczucie zagrożenia, niepewność, lęk, poczucie niskiej wartości, zaniżona samoocena, czy też bezradność. Osoba zastraszona uczy się, jak żyć pod ciągłą presją, zwykle bez chwili wytchnienia i nieważne jak bardzo stara się sprostać wymaganiom sprawcy przemocy jest zawsze coś,  czego nie zrobiła tak jak powinna. Do tego dołączają inne emocje, takie jak poczucie winy, wstyd, ból i cierpienie, a także złość i gniew. U ofiary dochodzi do chwiejności emocjonalnej. Zdarza się, że zmienia zdanie, np. w kwestii zgłoszenia incydentów na policję lub do sądu. Im dłużej trwa dysfunkcyjny związek tym trudniej ofierze się z niego wyrwać. Słabnie chęć zmiany swojego życia. Ofiara zapomina o swoich potrzebach, planach, celach. Nie ma swojego życia, bo jej celem jest zaspokoić żądania oprawcy.  Ofiara często cierpi na zaburzenia snu, złe samopoczucie, czy smutek. Pojawiają się stany depresyjne, a nawet próby samobójcze.

Przemoc domowa jest karalna i ofiara przemocy powinna zgłosić się o pomoc. Jest wiele instytucji i organizacji, które specjalizują się w tym zakresie. Jednakże najważniejsze jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół, grup wsparcia. Bardzo ważna jest rola terapeuty, który pracując z ofiarą w pewnym sensie wydobywa z niej poczucie własnej siły i godności. Bardzo często ofiara czuje się winna swojej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że wina leży po stronie sprawcy przemocy, a nie jej ofiary.

Pomocne kontakty i informacje:

  • Centrum Pomocy Familia pomaga ofiarom przemocy i całym rodzinom. Jest czynne w poniedziałki od godz 15:00 – do 20:00, a także w środy i piatki od 12:00 do 17:00. Informacji udzielane sa także drogą mailową oraz poprzez stronę Facebook Centrum Pomocy FAMILIA.
  • Nowe Życie bez Przemocy – portal informacyjny – link
  • Policja – w przypadku poważnego niebezpieczenstwa sugerujemy kontakt z policją pod nr 999. W sprawach, gdy nie zagraża poważne niebezpieczenstwo można skorzystać z infolinii policji pod nr 101. Oba numery oferuja skorzystanie z pomocy polskiego tlumacza (Polish interpreter)
  • Brytyjska Infolinia dla ofiar przemocy : 08082000247 – czynna całą dobę, można skorzystac z polskiego tłumacza

Anna Jańczuk – Poles in Need, Centrum Pomocy FAMILIA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here