Drugie doroczne Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie odbędzie się w Londynie 19 – 20 lutego 2018 r. Tegorocznym tematem Forum będzie: Wielka Brytania i Polska w okresie przemian w Europie: razem czy osobno?

Celem Forum jest pogłębienie dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Polski i Wielkiej Brytanii, które są szeroko reprezentowane głównie przez podmioty pozarządowe z obu krajów, oraz wzmocnienie rozbudowanego partnerstwa między naszymi krajami. Pielęgnowanie polsko-brytyjskich kontaktów ma dziś szczególne znaczenie. Inicjatywa Forum, która skierowana jest na budowanie więzi pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi, cieszy się pełnym poparciem obu rządów. Jest ona następstwem porozumienia premierów rządów obu państw zawartego w listopadzie 2016 r. w celu uzupełnienia dorocznych polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

Pierwsza edycja Forum, zorganizowana w Warszawie w 2017 r., cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w tegorocznej edycji, która odbędzie się w historycznych rezydencjach Mansion House i Lancaster House, przewidziano dwukrotnie większą liczbę uczestników. Do udziału w Forum zaproszono 250 osób mających silne powiązania polsko-brytyjskie i reprezentujących różne środowiska, w tym biznes, naukę, ośrodki analityczno-doradcze, politykę i kulturę, środki masowego przekazu i Polonię brytyjską. Uczestnicy wezmą udział w dyskusjach poświęconych sprawom zagranicznym, historii, migracji, handlowi globalnemu, nowym technologiom i zaangażowaniu społeczeństw obywatelskich.

Forum zawdzięcza swoją nazwę warszawskiemu Pałacowi Belwederskiemu, siedzibie Prezydenta RP, w której debata ta odbyła się po raz pierwszy 9 marca 2017 r. Forum będzie organizowane raz do roku, naprzemiennie w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Źródło: Informacja prasowa, Zdjęcie: Ambasada RP w Londynie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here