W związku z wczorajszą emisją programu BBC „Newsnight” o „grupach skrajnie prawicowych” Ambasada RP w Londynie informuje, że nie popiera jakiejkolwiek skrajnej retoryki czy to antymuzułmańskiej czy to antyimigracyjnej.

Targi Książki w Slough w listopadzie 2017 r. (z udziałem m.in. Rafała Ziemkiewicza, Piotra Goćka, Witolda Gadowskiego i Tadeusza Płużańskiego) otrzymały dofinansowanie w wysokości 1019,39 GBP z funduszy polonijnych MSZ po tym, jak wniosek w tej sprawie przeszedł stosowną procedurę oceny i uzyskał akceptację zgodnie z przepisami określającymi wykorzystanie środków z budżetu MSZ w ramach realizacji zadań z zakresu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Wydarzenie to jest jednym z wielu przedsięwzięć polonijnych w Wielkiej Brytanii, które Ambasada wspiera, używając funduszy polonijnych.

Dofinansowanie było udzielone w dobrej wierze dla przedsięwzięcia polonijnego, które miało wspierać czytelnictwo w języku polskim oraz promować polską historię wśród Polonii, organizowanego przez kręgi konserwatywne i prawicowe, a nie, jak sugeruje program BBC, ekstremistyczne. Ambasada nie jest jednak w stanie śledzić, kontrolować ani odpowiadać za wszystkie wypowiedzi gości zaproszonych przez organizatorów polonijnych. Ambasada pragnie podkreślić, że MSZ i placówki dyplomatyczne działają na podstawie i w granicach kompetencji wyznaczonych przez przepisy prawa międzynarodowego i krajowego.

Jeśli istnieją poważne wątpliwości co do charakteru wydarzenia, Ambasada nie wspiera takiego przedsięwzięcia. Bieg Tropem Wilczym jest popularnym w Polsce wydarzeniem upamiętniającym podziemną działalność antykomunistyczną po II wojnie światowej. Odbywa się on pod patronatem Prezydenta RP i Ambasada nie widziała powodów, aby nie wesprzeć pierwotnie tego typu wydarzenia w Slough (luty 2017 r.). Jednak gdy placówka uzyskała informację, że Jacek Międlar planuje wziąć w nim udział, to natychmiast wycofała patronat i wsparcie finansowe. Niestety w między czasie organizatorzy wydarzenia zdążyli wykorzystać logo Ambasady na materiałach promocyjnych wydarzenia i było za późno, aby wycofać te materiały z obiegu. Placówka przekazała te wyjaśnienia programowi „Newsnight”, który niestety nie podał ich we wczorajszym materiale.

Co do sprawy zatrzymania Jacka Międlara, obowiązkiem Ambasady i Konsulatów RP jest pomoc polskim obywatelom, jeśli tego sobie życzą, w ramach działań podejmowanych na podstawie konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, a także bilateralnej umowy konsularnej, na mocy których konsulowie mogą poprosić władze miejscowe o informacje na temat polskich obywateli, którzy zostali zatrzymani przez brytyjskie służby graniczne.

Ambasada udzielała szczegółowych odpowiedzi programowi „Newsnight” na wszystkie zadawane przez niego pytania w toku tworzenia materiału.

Źródło: Ambasada RP w Londynie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here