Inspektorat Policji, Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Jej Królewskiej Mości (HMICFRS) ostrzegł w czwartek przed możliwym wzrostem liczby przestępstw motywowanych nienawiścią w czasie przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz po nim.

W raporcie dotyczącym tego zagadnienia HMICFRS ostrzegł, że funkcjonariusze “błędnie klasyfikowali przypadki incydentów i przestępstw popełnianych z nienawiści”, a także nie zbierali wystarczających danych dotyczących ofiar i powodów, dla których były atakowane, oraz nie zapewniali dodatkowego wsparcia, np. psychologicznego.

Autorzy dokumentu zaznaczyli, że w latach 2016-17 o 57 proc., do ponad 80 tys., wzrosła liczba przestępstw motywowanych nienawiścią w porównaniu z latami 2014-15. Zdecydowaną większość stanowiły przestępstwa dotyczące rasy i narodowości (70 proc.), a następnie przestępstwa dotyczące orientacji seksualnej (11 proc.), wyznania (8 proc.) i niepełnosprawności (7 proc.).

Eksperci od lat ostrzegają, że rzeczywista liczba podobnych incydentów jest znacznie wyższa, ale ofiary często nie uważają za konieczne zgłoszenie ich na policję lub boją się możliwych konsekwencji dla swojego bezpieczeństwa.

Po publikacji raportu HMICFRS zaapelował do sił policyjnych w całym kraju o wzmożenie przygotowań przed zaplanowanym na marzec 2019 roku wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. “Jak widać, liczba incydentów motywowanych nienawiścią wzrasta po istotnych ogólnokrajowych wydarzeniach, istnieje więc realna możliwość, że zaobserwujemy podobny wzrost zgłoszeń w 2019 roku” – napisano.

W rozmowie z PAP te obawy podzieliła Barbara Drozdowicz ze wspierającej Polaków organizacji pomocowej East European Resource Centre (EERC).

“Jest to prawdopodobne w związku z tym, ile przypadków ataku na Polaków odnotowaliśmy wokół referendum w sprawie Brexitu. Polacy mogą znowu stać się celem aktów nienawiści, które ujawniają ukrywane resentymenty i napięcia przeciwko imigrantom” – ostrzegła. Jak dodała, “wciąż brakuje programów i mechanizmów, które pomógłby ochronić polską społeczność”.

Przestępstwa i incydenty motywowane nienawiścią na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, orientacji seksualnej i niepełnosprawności powinno się zgłaszać bezpośrednio policji. EERC prowadzi jednak również działającą w godzinach 9:30 – 17:00 polskojęzyczną infolinię dla osób, które były ofiarami przestępstw z nienawiści, która jest dostępna pod numerami: 020 8741 1288 i 0800 121 4226.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here