Obecnie w Wielkiej Brytanii możliwości pobierania zasiłków jest naprawdę dużo. Brytyjski system jest hojny dla rodzin, szczególnie jeśli go porównać z polskim. W tej materii w Wielkiej Brytanii można bardzo wiele zyskać. Przede wszystkim ze względu na ilość zasiłków, o jakie można się starać.

Funkcjonują tu różne programy prorodzinne, a pomoc finansowa jest w UK bardzo rozbudowana. Do najbardziej popularnych zasiłków obowiązujących na Wyspach należą zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki na mieszkanie oraz zasiłki rodzinne.

Świadczeniem pieniężnym dla bezrobotnych jest Jobseeker’s Allowance. Zasiłek ten jest głównym benefitem dla osób będących w wieku produkcyjnym i pozostających bez pracy. Mogą się także o niego ubiegać osoby pracujące w wymiarze nie większym niż 16 godzin tygodniowo. Aby ubiegać się o zasiłek, należy spełniać m.in. takie warunki jak: zdolność i możliwość podjęcia pracy w każdej chwili oraz przepracowanie w ciągłości 12 miesięcy przed utratą pracy (przerwa pomiędzy pracodawcami nie może przekroczyć 30 dni).

Dla osób o niskich dochodach

Zasiłek dla osób o niskich dochodach to Income Support. Mogą go otrzymać m.in. osoby, które są samotnymi rodzicami, są zarejestrowane jako osoby niepełnosprawne lub chore, opiekują się niepełnosprawną lub starszą osobą. Z kolei o Working Tax Credit mogą aplikować m.in.:

 • rodzice (opiekunowie) odpowiedzialni za dziecko lub osobę młodą oraz pracujący nie mniej niż 16 godzin tygodniowo,
 • osoby od 16 roku życia, pracujące co najmniej 16 godzin tygodniowo, ale z powodu inwalidztwa mające utrudniony dostęp do rynku pracy,
 • osoby, które mają 50 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia pracy), pracujące co najmniej 16 godzin tygodniowo i wracające do pracy po co najmniej sześciomiesięcznym okresie pobierania innych zasiłków.

Rodzinne

Zasiłki rodzinne to chyba najbardziej rozwinięta pomoc socjalna dostępna w Wielkiej Brytanii. W jej skład wchodzą:

 • becikowe – Sure Start Maternity Grant, Health in Pregnancy Grant,
 • urlop macierzyński (Statutory Maternity Pay, SMP),
 • zasiłek i dodatek macierzyński (Maternity Allowance, MA),
 • urlop tacierzyński i ojcowski (Statutory Paternity Pay, SPP), zasiłek i dodatek na dziecko w UK (Child Benefit, CB),
 • zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii (Child Tax Credit, CTC),
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (Child Care Element, WTC).

Zasiłek Child Benefit przysługuje każdemu rodzicowi (opiekunowi), którego dziecko (własne lub adoptowane) nie przekroczyło 16 roku życia, należy się również, gdy dziecko jest w wieku pomiędzy 16 a 17 rokiem życia – ukończyło szkołę i zarejestrowało się w agencji pośrednictwa pracy oraz gdy dziecko jest w wieku do 19 lat i uczy się w trybie full time. Z kolei zasiłek Child Tax Credit przyznawany jest na:

 • dziecko, które ma do 12 m-cy,
 • każde dziecko w wieku do 16 roku życia (do dnia 31 sierpnia po jego 16 urodzinach) mieszkające wraz z osobą aplikującą,
 • młodą osobę (16-17 lat), która opuściła szkolę, ale pracuje mniej niż 24 godz. tygodniowo, jest zarejestrowana w agencjach pracy jako bezrobotny i jednocześnie nie pobiera innych zasiłków,
 • dzieci (osoby młode) do lat 20, jeśli uczą się w pełnym wymiarze godzin (do A-levels, NVQ3 lub Scotish Highers).

Ważną informacją jest, że Child Tax Credit wypłacany jest tylko do 3 miesięcy wstecz. W przypadku urodzenia dziecka i zakwalifikowania się do otrzymania zasiłku warto ubiegać się o niego jak najprędzej. Jednym z elementów tego zasiłku jest Child Care, który pomaga rodzinom korzystającym z profesjonalnej opieki nad dzieckiem. Świadczenie to ma na celu zwrot części kosztów opieki lub przedszkola. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest praca w wymiarze, co najmniej 16 godzin tygodniowo (odnosi się to do obojga małżonków, chyba że jedna z osób nie jest zdolna do wykonywania pracy z powodu inwalidztwa).

Mieszkaniowe

W ramach pomocy socjalnej istnieją różne formy wsparcia finansowego wydatków, związanych z mieszkaniem w Wielkiej Brytanii. Należą do nich m.in. zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit, HB), ulga w podatku lokalnym (Council Tax Benefit, CTB), dodatek do ogrzewania mieszkania (Cold Weather Payment). Zasiłek mieszkaniowy Housing Benefit w Wielkiej Brytanii to świadczenie finansowe przeznaczone dla ludzi z niskimi dochodami mające na celu pomoc w zapłacie czynszu za mieszkanie. Można wnioskować o przyznanie zasiłku mieszkaniowego, jeśli korzysta się już z innych benefitów, pracuje w pełnym wymiarze godzin (full time) lub tylko na część etatu (part time) a nasze dochody są stosunkowo niskie. Otrzymywanie zasiłku Housing Benefit nie wpływa na wysokość pobieranych innych zasiłków.

Zasiłek Council Tax Benefit w Wielkiej Brytanii wypłacany jest osobom o niskich dochodach, w celu pomocy przy opłacaniu podatku lokalnego – Council Tax. Zasiłek wyliczany jest według ściśle określonych zasad i pokrywa on całość lub część Council Taxu. Wysokość świadczenia jest uzależniona od dochodów, oszczędności, ilości osób w rodzinie i innych okoliczności. Można również ubiegać się o upust Second Adult Rebate (druga dorosła osoba, które mieszka pod tym samym adresem). Council Tax Benefit i Second Adult Rebate  nie mają wpływu na inne otrzymywane dodatki i zasiłki.

Gdzie szukać informacji?

Rzetelnym źródłem informacji o wszystkich brytyjskich zasiłkach w języku angielskim są serwisy: Direct.gov (gov.uk) oraz Turn2us (turn2us.org.uk). W języku polskim funkcjonuje strona benefity.org (benefity.org.uk) będąca prawdziwą kopalnią wiedzy na temat zasiłków w Wielkiej Brytanii. Znajdują się na niej m.in. informacje, jak ubiegać się o zasiłki, wypełnione przykładowo formularze, a także aplikacje online.

Marzena Wojciechowska / TwojaAnglia.co.uk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here