Brytyjski paszport dla dziecka może się przydać w wielu sytuacjach, jednak nie wszyscy rodzice mieszkający w UK wiedzą, jakie trzeba spełniać warunki i jakie dokumenty są potrzebne do aplikacji. Procedura otrzymania paszportu dla dziecka jest mniej czasochłonna niż staranie się o polski paszport. Wszystko można załatwić korespondencyjnie i  nie trzeba jechać do polskiego konsulatu. Konieczne jest jednak skompletowanie dokumentacji i uważne wypełnienie wniosku paszportowego.

Aby dostać brytyjski paszport dla dziecka (urodzonego w UK), trzeba udokumentować, że jedno z rodziców przepracowało w Wielkiej Brytanii 5 lat (przed urodzeniem dziecka). Aby udowodnić przepracowane lata i zapłacony podatek, należy dołączyć do wniosku dokumenty P60 (roczne zestawienie zarobków wydawane przez pracodawcę). Gdyby ktoś nie mógł znaleźć P60 z pięciu ostatnich lat, można w zamian przesłać payslipy lub P45 (dokument, który dostajemy przy odejściu z pracy).

Lata pobytu w UK jednego z rodziców nie są wystarczającym gwarantem do wydania dziecku paszportu. Ważnym czynnikiem jest zatrudnienie, to czy wnioskodawca był samowystarczalny i nie korzystał z pomocy państwa. Wnioski osób korzystających z benefitów lub o niskich dochodach bywają odrzucane.

Wniosek na poczcie

Wniosek o paszport można otrzymać na każdej poczcie za darmo. Należy jednak o niego poprosić kogoś z obsługi, gdyż nie jest ogólnodostępny wraz z innymi aplikacjami. W dołączonej broszurce jest numer do biura passport adviceline (0300 222 0000) i jeśli przed wysłaniem wniosku ktoś ma wątpliwości, to może zadzwonić i upewnić się co do procedury lub poprawności dołączanych załączników.

Bardzo ważne jest, aby we wniosku podać nasz aktualny numer telefonu i adres. W razie dalszych pytań pracownik biura paszportowego będzie się z nami kontaktował pisemnie, ale zdarza się, że dzwoni z dodatkowymi pytaniami. Ciekawostką jest fakt, że rodzice dziecka urodzeni po 1982 r. muszą podać dane swoich rodziców, czyli dziadków dziecka: datę urodzenia dziadków, miejsce urodzenia, narodowość, datę zawarcia małżeństwa.

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:

  • pełny akt urodzenia dziecka (oryginał),
  • dwa zdjęcia dziecka (spełniające określone warunki),
  • paszport dziecka lub dokument, na postawie którego dziecko wjechało na teren UK (jeśli dziecko nie urodziło się w Wielkiej Brytanii),
  • podpis osoby trzeciej potwierdzający tożsamość dziecka,
  • paszporty obojga rodziców (ewentualnie dowody),
  • akt małżeństwa (dokument wykazujący stan cywilny rodziców),
  • pisemną zgodę obojga rodziców na wystawienie dziecku paszportu,
  • dokumenty potwierdzające zamieszkanie i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 5 lat przed datą aplikacji, np. druki P60 i P45 z poprzednich lat podatkowych (wystarczy jeśli jeden z rodziców spełnia te warunki),
  • opłatę czyli £46 w formie postal order (nie gotówką).

Ochrona dokumentów

Aby być pewnym, że nasze dokumenty dotrą i wrócą bezpiecznie, warto je wysłać opcją Special Delivery Guaranteed. Należy wówczas dopłacić 3 funty do naszego wniosku i zaznaczyć w nim, jaką drogą dokumenty mają zostać nam odesłane. Zdarzają się zaginięcia dokumentów. Pamiętajmy, że wysyłamy oryginały!

Niemowlak u fotografa

Do paszportu potrzebne są dwa zdjęcia dziecka. Zakłady fotograficzne są przygotowane do fotografowania małych dzieci. Mają specjalne fotele lub robią zdjęcia niemowlakom na leżąco. Wybierzmy fotografa, który jest profesjonalistą i na co dzień wykonuje tego typu zdjęcia. Następne zdjęcie paszportowe wykonamy naszemu maluchowi za 5 lat, bo tyle jest ważny brytyjski paszport dla dziecka.

Kto może potwierdzić tożsamość dziecka?

Poświadczenie zdjęcia polega na napisaniu zdania o następującej treści: „I certify that this is a true likeness of (imię i nazwisko dziecka)”, podpisaniu zdjęcia i wpisaniu daty. Kto może to zrobić? Obywatel Wielkiej Brytanii, który zna jednego z rodziców dziecka przez co najmniej 2 lata, wykonujący jeden z podanych zawodów: księgowy, pilot, adwokat, prezes/dyrektor spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, radny, urzędnik (stałe zatrudnienie), dentysta, dyrektor/kierownik organizacji charytatywnej, dyrektor/kierownik spółki będącej płatnikiem VAT, inżynier, pośrednik finansowy, usługi (np. makler lub broker ubezpieczeniowy), urzędnik Straży Pożarnej, agent ubezpieczeniowy (pełny etat), dziennikarz, sędzia pokoju, urzędnik samorządu lokalnego, manager/pracownik działu personalnego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), pielęgniarki (RGN i RMN), oficer sił zbrojnych (w czynnej służbie lub na emeryturze), optyk, farmaceuta, fotograf (profesjonalny), policjant, prezes/sekretarka uznanej organizacji, oficer Armii Zbawienia, pracownik socjalny, nauczyciel, wykładowca, pracownik związku zawodowego, kierownik/manager biura podróży, rzeczoznawca.

Ważne jest to, żeby osoba gwarantująca za nas nie była z nami spokrewniona i zameldowana pod tym samym adresem co my. Nie mogą to być także osoby skazane, które podlegały karze pozbawienia wolności w ciągu ostatnich 10 lat.

Check & Send Service

Na poczcie istnieje usługa  Check and Send (kosztuje £8.75), dzięki której pani z okienka sprawdzi i wyśle nasz wniosek. Pozwala ona upewnić się, że formularz został wypełniony prawidłowo, a wniosek jest kompletny. Nie jest to duża opłata, a może nam ułatwić życie i uchronić przed błędami. Z tej samej usługi możemy skorzystać, wypełniając wniosek online. Przy wypełnianiu go należy zwrócić uwagę na to, jakie dokumenty należy dosłać pocztą. Honorowane są jedynie oryginały wymaganych dokumentów, wysłanie duplikatów – kopii spowoduje odrzucenie wniosku, a poniesionych kosztów nikt nam nie wróci.

Wnioski online: get-a-child-passport

Więcej informacji na stroniegov.uk/browse/abroad/passports

Źródło: Marzena Wojciechowska / TwojaAnglia.co.uk

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here