19 czerwca w audycji Anny Jańczuk „SOS dla Polonii” zostanie poruszony temat uzależnienia kobiet od alkoholu.  

Gościem specjalnym programu będzie Iza, która w alkoholu szukała lekarstwa na brak wiary w siebie. Walcząc z nałogiem przeszła trudną drogę, co miało destrukcyjny wpływ na rodzinę. Dostała jednak drugą szansę na normalne, zdrowe życie i dziś pomaga innym kobietom cierpiącym z powodu uzależnienia.

Uzależnienie kobiet od alkoholu

Do Centrum Pomocy FAMILIA trafia coraz więcej młodych kobiet uzależnionych od alkoholu czy narkotyków. Najmłodsza z nich miała tylko 21 lat i błagała o pomoc w walce ze swoim uzależnieniem. Wspieramy także kobiety, którym z powodu uzależnienia odebrano opiekę nad dziećmi. Są to bardzo traumatyczne historie, jednak nie zawsze muszą mieć smutne zakończenie.

W chorobie alkoholowej istnieją  różnice pomiędzy płciami  i wynikają one z uwarunkowań biologicznych i psychologicznych. Np. odporność kobiet na alkohol jest aż pięciokrotnie niższa niż mężczyzn. W przypadku pań często wystarczy cztery – pięć lat regularnego picia, by wyniszczyć wątrobę. Mężczyznom potrzeba 20 lat lub nawet więcej.

Organizm kobiety wytwarza mniejszą ilość enzymów rozkładających alkohol. Na większą toksyczność alkoholu w organizmie kobiety wpływają też zmiany hormonalne wynikające z cyklu menstruacyjnego, a także mniejsza zawartość wody w organizmie, a większa tkanki tłuszczowej.

Poza tym kobiety z reguły później trafiają na odwyk, a w efekcie tego leczenie jest trudniejsze. Wynika to z faktu, że piją one w samotności, nie godzą się ze swoim uzależnieniem, wypierają ten fakt lub ukrywają swój problem.

Kobiety piją w samotności, ponieważ na nadużywanie alkoholu przez mężczyzn jest przyzwolenie kulturowe i społeczne. Nadal to głównie kobiety są odpowiedzialne za dom i wychowanie dzieci. Gdy problem się ujawnia, słyszą krytykę swojego zachowania i pełnionych ról np. „zła matka, zła żona”.

Uzależnione kobiety dużo szybciej są odrzucane przez otoczenie, a przy braku wsparcia łatwiej staczają się na dno. Spożywając takie same lub mniejsze ilości alkoholu, kobiety częściej niż mężczyźni zapadają na choroby spowodowane piciem np.  marskość wątroby , nadciśnienie, uszkodzenia mózgu, częściej też cierpią na zaniki pamięci i demencję starczą.

W następstwie używania środków odurzających kobiety częściej wpadają w depresję, mają stany lękowe, zaburzenia łaknienia. Te z nich, które stosują leki przeciwlękowe i antydepresyjne są prawie dwa razy częściej niż mężczyźni zagrożone uzależnieniem. Wypicie przez kobietę jednej dawki alkoholu zazwyczaj odpowiada dwóm dawkom u mężczyzny.

Najczęściej wymienia się następujące różnice związane z płcią, a dotyczące przebiegu i leczenia uzależnienia u kobiet:

  1. Kobiety zazwyczaj w późniejszym wieku niż mężczyźni zaczynają nadużywać alkoholu, jednak wśród dziewcząt ujawniają się tendencje do upodabniania się ich stylu picia do stylu picia przez chłopców. W odróżnieniu od mężczyzn, kobiety doświadczają szybciej i więcej negatywnych skutków nadużywania alkoholu i to zarówno w wymiarze biologicznym, psychologicznym, jak i społecznym.
  2. Występowanie alkoholizmu w rodzinie, choć prawdopodobnie pełni mniejszą rolę w jego powstawaniu niż u mężczyzn, ale jest również istotne. Obciążenia środowiskowe, zaburzenia seksualne, lękowo-depresyjne cechy osobowości i zamieszkiwanie z pijącym partnerem w sposób istotny zwiększają ryzyko uzależnienia się od alkoholu u kobiet.
  3. Kobiety, które podejmują leczenie zgłaszają więcej różnorodnych problemów związanych z życiem rodzinnym, osobistym, finansami, pracą zawodową i zdrowiem niż mężczyźni. To właśnie owe problemy stają się często głównym motywem podejmowania leczenia.
  4. U kobiet w połączeniu z alkoholizmem w odróżnieniu od mężczyzn występuje więcej problemów psychicznych i emocjonalnych, zwłaszcza związanych z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Mają też zazwyczaj większe poczucie winy i większy krytycyzm wobec uzależnienia niż mężczyźni.
  5. Najbardziej znaczącymi zwiastunami pojawienia się problemów alkoholowych u kobiet są: początek nadużywania alkoholu w wieku dorastania, przebywanie w nieformalnym związku z partnerem nadużywającym alkoholu, zaburzenia seksualne i/lub wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, zaburzenia depresyjne i/lub lękowe, przyjmowanie leków i innych substancji psychoaktywnych.
  6. Chociaż jest mało bezpośrednich dowodów dotyczących właściwego doboru celów i metod leczenia w zależności od płci lub typów alkoholizmu, wśród terapeutów panuje zgodność, że u alkoholiczek występują swoiste potrzeby fizyczne oraz społeczne oraz problemy psychologiczne. Stąd też konieczne jest budowanie specjalnych programów leczenia dla kobiet uzależnionych od alkoholu.

(Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006)

Anna Jańczuk i Bożena Latek – organizacja Poles in Need i Centrum Pomocy FAMILIA

Zapraszamy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here