Włącz radio
  about us

  Sam sobie szefem. Jak założyć własną firmę w UK?

  20 kwietnia, 2016 Ciekawostki | Nowości ze świata

  Jeśli mamy już wyrobiony National Insurance Number  własną działalność gospodarczą możemy otworzyć w UK w ciągu jednego dnia. Można to zrobić za pośrednictwem formularza na stronie hmrc.gov.uk lub poprzez skorzystanie z usług biura rachunkowego. Jednak przy tworzeniu firmy najważniejszy jest pomysł, od niego wszystko się zaczyna. Równie istotne są źródła finansowania własnego biznesu, a także gdzie i jak znaleźć klientów. Jeśli mamy to już ustalone, pozostaje firmę zarejestrować. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

  Formy działalności

  Brytyjskie prawo oferuje przedsiębiorcom różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej są to:

  • Jednoosobowe firmy (sole traders), czyli osoby pracujące na własny rachunek,
  • Firmy z ograniczoną odpowiedzialnością (limited companies), w których majątek firmy zostaje oddzielony od majątku właściciela firmy (LTD – Prywatna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LLP – Spółka Partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • Spółki partnerskie (business partnerships), firmy których właścicielami są dwie lub więcej osób.

  business-1031754_960_720

  Firma jednoosobowa (sole traders)

  Jeśli myślimy o własnym biznesie, najłatwiej jest zacząć jako sole trader czyli osoba samozatrudniona (self-employed). Działalność sole trader można prowadzić pod własnym nazwiskiem, można również wybrać nazwę dla swojej firmy, która będzie stosowana w kontaktach z klientami. Jako sole trader można prowadzić zarówno działalność jednoosobową pracując z domu, jak i dużą firmę zatrudniającą pracowników. Rozpoczęcie jednoosobowej działalności nie jest skomplikowane, aby to zrobić  należy:

  • mieć National Insurance number (numer identyfikacji podatkowej)
  • zarejestrować się do self-assessment na stronie internetowej HM Revenue and Customs
  • prowadzić działalność używając własnego imienia i nazwiska lub nazwy firmy.

  Będąc samozatrudnionym nie musimy się martwic o skomplikowane procedury prowadzenia firmy. Mamy tu do czynienia z prostą księgowością, która ogranicza się do prowadzenia dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów firmy, wypełniania co roku deklaracji podatkowej (Self Assessment tax return), opłacania podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej i emerytalnej (National Insurance).

  Spółka partnerska (partnership)

  Jeśli swoją firmę zakładają dwie lub więcej osób to powstaje spółka partnerska. Na początku każdy z partnerów musi się zarejestrować jako samozatrudniony. Następnie partnerzy powinni zawrzeć umowę między sobą. Każdy z nich, poza prawem do udziału w zysku, odpowiada również całym swoim majątkiem. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. Jeśli któryś z partnerów się wycofa lub umrze, spółka partnerska ulega rozwiązaniu. Każda z osób w firmie  samodzielnie opłaca swoje składki zdrowotne i podatek od dochodów od osób fizycznych. Jego wysokość  zależy od udziałów partnera w zyskach spółki.Rejestrując spółkę partnerską należy:

  • zarejestrować się w HMRC do self-assessment,
  • nazwać firmę zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • prowadzić firmę jako osoba prywatna,
  • dzielić się dochodami z partnerem spółki.

  Każdy z partnerów spółki ma obowiązek wysyłania raz w roku deklaracji podatkowej (Self Assessment),płacenia podatku dochodowego (Income Tax) od swoich zysków w spółce, opłacania swojej składki zdrowotnej i emerytalnej (National Insurance) a także pokrywania strat, będących wynikiem działalności gospodarczej.

  working-1219889_960_720

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited companies)

  Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialności to forma pośrednia pomiędzy spółką kapitałową a spółką partnerską. Partnerzy partycypują w zyskach i obowiązkach, natomiast odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów oraz udzielonych poręczeń.Spółki typu limited liability partnership (LLP)  rejestrowane są przez Companies House (urząd rejestrowy, odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce). Oznacza to, że nasze prywatne dochody oraz dochody firmy są rozdzielone. Jest to duża korzyść, ponieważ za długi firmy nie odpowiadamy własnym majątkiem, firma w razie trudności  się rozwiązuje i upada, a wierzyciele otrzymują pieniądze ze sprzedaży majątku firmy. Z drugiej strony spółki takie są trudniejsze do prowadzenia z punktu widzenia księgowości i ich właściciele korzystają w tym zakresie z pomocy firm zewnętrznych, co zwiększa koszty.

  Aby zarejestrować limited company, musimy:

  • ustalić nazwę firmy i jej adres,
  • zarejestrować się w Companies House,
  • wyznaczyć co najmniej 1 dyrektora,
  • wyznaczyć co najmniej 1 udziałowca (shareholder),
  • ustalić tzw. articles of association, czyli reguły jak zarządzana będzie firma,
  • zarejestrować się w celu opłacania podatków (Corporation Tax).

  Pomoc w biznesie

  Rejestrując firmę w HRMC nie zostajemy sami. Urząd udziela nam informacji i wskazówek, co do różnych aspektów prowadzenia biznesu, a otwarty rynek pracy i elastyczne prawo zachęcają do jego rozkręcenia. Polacy w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej są  traktowani na równi z obywatelami innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area – EEA). Jednak warto pamiętać, szczególnie na początku naszej biznesowej drogi, podczas której dopiero uczymy się prowadzenia firmy, że są miejsca w sieci, gdzie wiedzę tę można poszerzyć. Wiele cennych informacji dotyczących m.in. zakładania firmy, finansowania i rozwoju biznesu, zatrudniania innych osób, podatku VAT, prowadzenia księgowości znajdziemy na stronach:
  gov.uk/business, hmrc.gov.uk/startingup,
  a także w formie łatwych w przekazie filmów na: youtube.com/user/HMRCgovuk.

  źródło: Marzena Wojciechowska / TwojaAnglia.co.uk

  Smart Polak,  ZUS.org

  Tagi: , , ,